Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2019

pkz451
14:56
9923 f35d 500
Reposted frombearded bearded viatomash tomash
pkz451
14:55
9840 c4eb 500
Reposted fromapatia apatia viatomash tomash
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
pkz451
14:55
9718 6ec1
Reposted fromkogs kogs viaLukasYork LukasYork
pkz451
14:48
Mam prawo nie cenić niektórych obyczajów, zachowań, tak samo jak nie cenię ich u innych kultur. Nie uważam zarzynania baranów i kamienowania kobiet za kulturę równą mojej. I nie będę. Tak samo wielu zachowań, które są oparte na alkoholu, przemocy, prymitywizmie. Jestem neurotykiem, mam prawo żyć w swoim świecie.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
pkz451
14:47
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic viabigevilgrin00 bigevilgrin00
pkz451
14:45
7393 b164 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaerrortryagain errortryagain
pkz451
14:42
pkz451
14:42
7999 4153 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viatomash tomash
pkz451
14:41
9371 7c4f
pkz451
14:41
3384 cd19 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viakatastrofo katastrofo
pkz451
14:41
4975 578c
Reposted fromdarkanes darkanes viabigevilgrin00 bigevilgrin00
pkz451
14:38
7827 26d1 500
pkz451
14:37
7972 ebb2
Reposted fromczyzewna czyzewna viabigevilgrin00 bigevilgrin00
pkz451
14:37
2350 4807 500
Reposted fromfilmowy filmowy viabergmal bergmal
pkz451
14:37
9842 cac5 500
Reposted fromMtsen Mtsen viaLukasYork LukasYork
pkz451
14:37
9823 b56e 500
Reposted fromciarka ciarka viakatastrofo katastrofo
pkz451
14:37
pkz451
14:36
8861 76d3 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viakatastrofo katastrofo
pkz451
14:36
3985 a4d9
Reposted fromapatia apatia viabigevilgrin00 bigevilgrin00
pkz451
14:36
5738 2e88
Reposted fromapatia apatia viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...