Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

pkz451
13:20
pkz451
13:20
7707 4599
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viadrugs drugs
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy

November 09 2019

pkz451
22:10
Reposted bynot66 not66
pkz451
22:09
Reposted byheavencanwaitnotyourstrawberryMeandra
pkz451
22:08
Reposted byItIsNotMykalesony-dziadkadreamsneverdie
pkz451
22:07
pkz451
22:06
Mucha. 

July 29 2019

pkz451
15:27
pkz451
15:26
4975 578c
Reposted fromdarkanes darkanes viaultrafioletowa ultrafioletowa
pkz451
15:19
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
pkz451
15:16
5053 5d03
pkz451
15:16
8874 6e03 500
Reposted fromexistential existential viapomoor pomoor
pkz451
15:15
By lepiej poznać ludzi
wystarczy tylko raz
zrobić coś wbrew ich woli.
— Woody Allen
pkz451
15:15
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
pkz451
15:14
0215 456e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakobiety kobiety
pkz451
15:14

the-fault-in-our-youtubers:

the internet summed up in one gif set

Reposted fromapatia apatia viapomoor pomoor
pkz451
15:13
9357 4d1a 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viatomash tomash
pkz451
15:13
9748 3913 500
Reposted frommachinae machinae viatomash tomash
pkz451
15:10
0880 0caf 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viasargon sargon
pkz451
14:59
Dzieci nie wiedzą, czego potrzebują. Wiedzą tylko, na co mają ochotę. Kiedy zatem ich zachcianki stają się kryterium dla rodziców, ich właściwe potrzeby nie zostają zaspokojone.
— Jesper Juul
Reposted frommhsa mhsa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...