Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

pkz451
08:21
4335 a7e2 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viainzynier inzynier
pkz451
08:08
Reposted fromFlau Flau viajezu jezu
pkz451
08:08
2908 10ae 500
Reposted fromfungi fungi viajezu jezu
pkz451
08:08
Reposted fromFlau Flau viajezu jezu
pkz451
08:08
3753 7368 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viainzynier inzynier
pkz451
08:05
4337 d99a 500
pkz451
08:05
4377 b15f 500
pkz451
08:05
4201 1e81 500
Reposted fromTamahl Tamahl viainzynier inzynier
pkz451
08:04
4311 0e7b 500
Reposted fromGosha Gosha viainzynier inzynier
pkz451
08:03
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viawishlist wishlist
pkz451
08:02
Reposted fromFlau Flau viaratek ratek
pkz451
08:08
Reposted fromFlau Flau viajezu jezu
pkz451
08:08
2908 10ae 500
Reposted fromfungi fungi viajezu jezu
pkz451
08:08
Reposted fromFlau Flau viajezu jezu
pkz451
08:08
3753 7368 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viainzynier inzynier
pkz451
08:05
4337 d99a 500
pkz451
08:05
4377 b15f 500
pkz451
08:05
4201 1e81 500
Reposted fromTamahl Tamahl viainzynier inzynier
pkz451
08:04
4311 0e7b 500
Reposted fromGosha Gosha viainzynier inzynier
pkz451
08:03
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viawishlist wishlist
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl