Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

pkz451
04:22
7289 0a45 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaLogHiMa LogHiMa
pkz451
04:21
6690 3f43 500
Reposted fromzciach zciach viastraycat straycat
pkz451
04:16
8818 b9bc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastraycat straycat
pkz451
04:12
9006 593c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastraycat straycat
pkz451
04:07
3002 bc89 500
pkz451
04:06
Reposted fromshakeme shakeme viaodyssey odyssey
pkz451
04:06
7240 21db
Reposted from4777727772 4777727772 viaodyssey odyssey
pkz451
04:06
6018 7756 500
Reposted fromslodziak slodziak viainvincible invincible
pkz451
04:06
4735 6c5b
Reposted frompesy pesy viainvincible invincible
pkz451
04:05
3937 79c1 500
pkz451
04:04
7412 1d48 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viav2px v2px
pkz451
04:04
8765 d2ae 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viav2px v2px
pkz451
04:04
Nie chcę odlecieć w kosmos. Chcę odlecieć w twoich ramionach.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viamajowka majowka
pkz451
04:03

 

"Twoje koszule
i moje bluzki
nigdy razem
nie wisiały
w tej samej szafie

nigdy razem
nie leżały
koło siebie
na jednej półce
ale kiedyś
spotkały się
zdziwione
jedna na druga
w bezładzie
rzucone
na podłogę"

 

 

 

 

Reposted fromlivhanna livhanna viaMartwa13 Martwa13
pkz451
04:03
6746 43c0 500
Reposted fromcontigo contigo viainvincible invincible
pkz451
03:25
2797 333d
pkz451
03:01
7718 b5db
pkz451
03:01
Jesteś tak daleko aż zapominam że w ogóle jesteś
— mleko i miód - edited
Reposted fromiammistake iammistake viaaksamitt aksamitt
pkz451
03:01
– Co to w ogóle ma znaczyć? – Nic. Na tym polegał mój błąd. Myślałem, że to musi coś znaczyć.
— Jonathan Safran Foer "Oto jestem"
Reposted fromPoranny Poranny viaaksamitt aksamitt
pkz451
03:00
... as years went on, you began to fail better.
— S. Beckett
Reposted fromsoay soay viaabsolem absolem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl