Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

01:03
Hm, czy pobudka o piątej rano w listopadzie może być przyjemna?
Nie?
No to wyobraź sobie, że wygrałeś milion dolarów i musisz wstać właśnie o piątej, by jechać odebrać tę nagrodę.
I co, będzie to przyjemne wstawanko czy nie?
Czyli to nie godzina, ale powód, dla którego musimy wstać decyduje o naszym nastroju w chwili przebudzenia
— Borszewicz (via arktyczne-oczy)
Reposted fromsoplica soplica
01:02
7485 4071

dailysydrian:

Wait… you didn’t take the cross.

Reposted frommaliatate maliatate
pkz451
01:01
6199 cf46 500
Reposted fromdajmicosodsiebie dajmicosodsiebie
01:01
7428 f94a 500

ahsadler:

kimbergoat:

tevil-666:

mintykiwi:

whatbigotspost:

dogs-of-peace said: 

I am regularly disgusted by what I see in my Facebook feed.

____

Ah yes. I had to listen to an “inspirational speaker” whose main message was “exercise and just stop taking pills!!!” a few weeks ago through a work event. Yay. Lovely. 

fixed it

Perfect

fuck you I’m gonna eat a mountain too

self care is washing down your meds with an entire mountain then fistfighting god in a target parking lot

01:00
6886 9339
Reposted fromRaphayella Raphayella
01:00
if ur tryin to have nap dates, bake cookies @ 2 am, go on late night drives, cuddle, hype me up, love me & not break my heart… hmu
@thesexualquotes (via thesexualquotes)
00:59
8799 a8ac 500

matagpo:

Do not let them consume you. They don’t define who you are.

Reposted fromdarkbookworm13 darkbookworm13
pkz451
00:57
6488 92c2
Reposted fromzciach zciach
pkz451
00:56
6495 e680 500
Reposted fromzciach zciach
pkz451
00:56
6497 fc27
Reposted fromzciach zciach
pkz451
00:56
6661 fcff 500
Reposted fromkaiee kaiee
pkz451
00:55
Była także pewna chwila, której nie zapomnę,
Był raz wieczór rozmarzony i nadzieje płonne
— M.G.
Reposted fromcaramina caramina
00:54
8765 b879
Reposted fromtiberiusmulder tiberiusmulder
00:54

to the whoever I end up with.

honesty, I can’t wait for the days I get to run around the house with you. the nights I get to roll over and see you peacefully sleeping. the evenings I get to take you to dinner. the nights where we stay in and watch stupid movies all night. the days we go on random adventures with no destination. the midnight trips to the store because we were hungry or ran out of alcohol. the mornings I get to cook you breakfast. there’s so much more I could say but to be honest I just can’t wait to experience life with you.

Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out
pkz451
00:49
7332 3de0 500
Reposted fromkelu kelu viakoni koni
pkz451
00:49
Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, 
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę; 
Jednakże gdy cię długo nie oglądam, 
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam; 
I tęskniąc sobie zadaję pytanie: 
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie? 
— M.G.-Niepewność
Reposted fromcaramina caramina
pkz451
00:47
Po co dalej pić to samo piwo
Kiedy czujesz, że uleciał gaz
— Lady Pank
Reposted fromcaramina caramina
pkz451
00:47
Jeszcze wczoraj chciałem zmienić w sobie coś
I odlecieć byle gdzie
Reposted fromcaramina caramina
pkz451
00:46
A więc stało się i odchodzisz Możesz zabrać co chcesz Najlepiej zabierz mnie
— Republika
Reposted fromcaramina caramina
pkz451
00:42
9210 c292 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viapdr320 pdr320
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl