Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

pkz451
19:19
3900 6ec7
Reposted fromSzczu Szczu viadrugs drugs
pkz451
19:18
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialabellavita labellavita
pkz451
19:18
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway vialabellavita labellavita
pkz451
19:18
9169 0353 500
pkz451
19:17
pkz451
19:16
0509 1ea5 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viadrugs drugs
pkz451
19:16
3173 7aea 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaechoes echoes
pkz451
19:15
2999 21a7
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viadrugs drugs
pkz451
19:13
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
pkz451
13:16
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee vialabellavita labellavita
pkz451
13:15
pkz451
13:14
Właśnie po tym można poznać, że poznało się kogoś wyjątkowego: kiedy można się zamknąć na chwilę i razem pomilczeć.
— Pulp Fiction (1994)
13:14
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialabellavita labellavita
pkz451
13:14
Życie jest za krótkie by codziennie rano budzić się z pretensjami do całego świata, więc kochaj tych, którzy dobrze Cię traktują, przebacz pozostałym i uwierz, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams vialabellavita labellavita
pkz451
13:13
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu vialabellavita labellavita
pkz451
13:13
0020 668d 500
the only planet with psylocybin
Reposted frompsychedelics psychedelics viadrugs drugs
pkz451
13:13

me: I’m lonely 

my subconscious:  you can stand literally 5 people

me:

image
— co prawda to prawda
Reposted fromolewka olewka viaffelicity ffelicity
pkz451
13:12
4205 f76a 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viacoffee coffee
pkz451
13:12
4202 e046 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viacoffee coffee
pkz451
13:12
4184 fd83
Reposted frompotatolovero potatolovero viacoffee coffee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl