Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

pkz451
00:24
4794 fc46 500
Juan Reptor
Reposted fromNajada Najada viaAmericanlover Americanlover
pkz451
00:23

cullenrutherford:

when you’re watching a movie and u recognize one of the actors in it from somewhere but u haven’t watched any of the movies or shows listed on their imdb

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pkz451
00:15
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo to, obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaaynis aynis
pkz451
00:14

cwote:

cartoons can teach us so much :)

Reposted frompannakojot pannakojot viaJagoten Jagoten
pkz451
00:13

dailygyllenhaals:

‘MY FIRST CRUSH’

NOCTURNAL ANIMALS (2016) DIR. TOM FORD

pkz451
00:11
4384 a838 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabrightbyte brightbyte
pkz451
00:09
-A może chciałam być nieszczęśliwa (...) Nie wiem.
-Czy ty uczyłaś się, kurwa, obrazków z internetu na pamięć, zanim tu przyjechałem?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
pkz451
00:08
4214 d4da
bardzo.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianattaly nattaly
pkz451
00:08
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaa-antimatter a-antimatter
pkz451
00:04
3385 09d2 500
pkz451
00:02
3376 982e
00:00
3477 0063

fly-me-to-starbucks:

Me, every few days.

March 28 2017

pkz451
23:34

Reposted frompannakojot pannakojot viatomczan tomczan
pkz451
23:34
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty vialifu lifu
pkz451
23:34
pkz451
23:33
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.
pkz451
23:33
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
pkz451
23:32
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
pkz451
23:28
Reposted fromoll oll viaodyssey odyssey
pkz451
23:28
2913 8950
Reposted fromShini Shini viaodyssey odyssey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl