Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

pkz451
23:27
Podobasz mi się Ledwoprzytomna z rana,
W tej śnieżnobiałej koszuli,
Bez niej- nawet bardziej.

Elegancko ubrana,
Odstawiona na imprezę,
Czy po niej
trunkiem uraczona.
Albo bardziej kolokwialnie:
Jak zaliczasz zgona. 

Podobasz mi się 
w strugach deszczu, które psują Ci fryzurę,
W promieniach słońca wywołujących grymas na Twojej twarzy
I wtedy gdy maskujesz pryszcza z nadzieją, że nikt nie zauważy.

Podobasz mi się 
z nieuczesanymi włosami,
Łuszczącym się naskórkiem 
i rozdwojonymi końcówkami,
Ze złamanym paznokciem
i brzydkimi skórkami.
Nawet z nieogolonymi nogami.

Podobasz mi się 
z gilem w nosie 
i jedzeniem między zębami.
Na siłowni cała spocona 
I podczas miłosnych uniesień,
gdy leżysz wycieńczona.

Podobasz mi się 
Tak po prostu 
I cierpię katusze, gdy
Brakiem akceptacji siebie ranisz swoją duszę.
Reposted fromlittlefool littlefool viakitchy kitchy
pkz451
23:26
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viakitchy kitchy
pkz451
23:25
3200 b7d5 500
Reposted fromJapko Japko viaodyssey odyssey
pkz451
23:25
6798 f2cc 500
Reposted fromvideogames videogames viasiostra siostra
pkz451
23:25
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
pkz451
23:25
Co spróbowałbyś zrobić, gdybyś wiedział, że na pewno Ci się uda?
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaawaken awaken
23:24
0823 6fd7
pkz451
23:24
A co będzie, gdy za 10 lat wpadniemy na siebie przypadkiem?
— pójdziemy dalej .
pkz451
23:24
3666 6fc2 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viadomitrz domitrz
pkz451
23:22
23:22
pkz451
23:21
23:21
4295 63f4
Reposted fromerial erial viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
pkz451
23:21
3698 40d6 500
Reposted frompastelina pastelina viaawaken awaken
pkz451
23:14
Tak mówię do dziewczyny: Nie wwódź mnie w bór ciemny, Nie wołaj po imieniu, nie patrz oko w oko - Bo nigdy nie wiadomo, co za stwór tajemny Z mroku na świat pod ludzką przychodzi powłoką.
— "Powieść o rozumnej dziewczynie" B. Leśmian
Reposted fromtutaj tutaj viaOnly2you Only2you
pkz451
23:13
pkz451
23:13
zapomnieć i pamiętać.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
pkz451
23:09
8236 7005
Reposted fromtatze tatze viasiostra siostra
pkz451
23:09
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
pkz451
23:08
2565 e000
Reposted fromjethra jethra vianihilarian nihilarian
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl