Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

22:40
8273 e40f 500
Reposted fromerial erial viahereyes hereyes
pkz451
22:38
9991 9de6
Reposted fromkatsiu katsiu vianiedoskonalosc niedoskonalosc
pkz451
22:38
1611 f7fb 500
22:37
1322 7bb5 500
Reposted fromink ink viasomebunny somebunny
pkz451
22:37
1518 e3ea 500
Reposted fromfungi fungi viamerydocholery merydocholery
22:36
3152 e266 500

bitchycode:

accurate

pkz451
22:36
2677 9a08
Reposted fromnyaako nyaako viahereyes hereyes
pkz451
22:34
W relacjach damsko-męskich jest tylko jedna zasada: „Bądź mężczyzną, wobec którego kobiety zachowują się dobrze”. Ta sama kobieta wobec jednego faceta będzie suką, a wobec drugiego esencją kobiecości. Kobiety starają się, jeśli mają dla kogo. Flirtują jeśli mają z kim i zakładają dopasowany dół do góry bielizny, jeśli widzą, że to ma sens.
— Volantification
pkz451
22:34
Zawsze bądź ostrożny, jeżeli chodzi o plotki na temat kobiety. Przeważnie pochodzą od mężczyzny, który nie może jej mieć, lub kobiety, która nie może z nią konkurować.
Reposted fromcel cel viahereyes hereyes
22:33
2553 1397 500

bansand:

alsyndor:

bansand:

has nickelodeon gone too far

Obviously someone airbrushed out the letters before cum

No

pkz451
22:33
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viatimmoe timmoe
pkz451
22:33
2182 f4f0 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viatimmoe timmoe
20:03
5206 c953 500
Reposted fromRaphayella Raphayella viatimmoe timmoe
pkz451
19:55
Reposted fromnaich naich viatimmoe timmoe
pkz451
19:54
Reposted fromnaich naich viatimmoe timmoe
19:54
0133 a833 500
pkz451
19:54
1502 af9e 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viatimmoe timmoe
pkz451
19:54
2864 7ddd
Reposted fromolakocie olakocie
19:54
4415 4e10
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viatimmoe timmoe
19:52
9397 4907 500

exceptionals:

im the one deliberately killing the conversation

Reposted fromerial erial viaathlin athlin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl