Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

pkz451
14:28
9339 4dc4 500
Reposted fromscorpix scorpix viabanshe banshe
pkz451
14:28
It's a little embarrassing that after 45 years of research & study, the best advice I can give people is to be a little kinder to each other.
— Aldous Huxley
Reposted fromgoaskalice goaskalice viabanshe banshe
pkz451
14:27

Miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. Miłość ma uspokajać, dawać oparcie. Motywować, a nie bezmyślnie krytykować. Wymagać, ale też dawać wiele w zamian. Uskrzydlać. Uszczęśliwiać. Sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. Poprawiać humor w ciężkich chwilach. I ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. Pocałunek na dobranoc i dzień dobry. Wspólne posiłki.  Wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. Poranne przyniesienie kawy do łóżka. Troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. Nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne.
Miłość to wybór. Jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. Ale to nie wszystko. Kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". I chyba nie ma bardziej trafnej definicji. Być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. Sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. Przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy.
Może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? W życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. Niech chociaż miłość będzie prosta.

Cztery Wieki Później
pkz451
14:26
4336 1127
Reposted fromvandalize vandalize viaclementiines clementiines
pkz451
14:26
pkz451
14:24
0891 b4aa
Reposted fromEtnigos Etnigos viabrzoskvinia brzoskvinia
pkz451
14:24
9915 923e 500
Reposted fromPoranny Poranny viarurky rurky
pkz451
14:24
5548 e622 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarurky rurky
pkz451
14:23
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viacygi-chan cygi-chan
pkz451
14:23
  Zapragnij mnie.
— Markus Zusak - Posłaniec
Reposted fromIriss Iriss viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
pkz451
14:20
Reposted fromgruetze gruetze viahalucynowa halucynowa
pkz451
14:14
Reposted fromantichris antichris viapoolun poolun
pkz451
14:14
3048 7cb8
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viapoolun poolun
pkz451
14:14
2016 1f20 500
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoolun poolun
pkz451
14:12
8745 f53a 500
Reposted fromcontrapalabra contrapalabra viapoolun poolun
pkz451
14:12
0636 9012 500
Reposted fromPoranny Poranny viazembata zembata
pkz451
14:12
9394 af15 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazembata zembata
pkz451
14:10Reposted fromnebthat nebthat viatishka tishka
pkz451
14:07
6602 48fb 500
Reposted fromvandalize vandalize viatishka tishka
pkz451
10:35
  (...) właściwie nawet nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem (...)
— Bohumil Hrabal "Zbyt głośna samotność"
Reposted fromIriss Iriss viaredshadow redshadow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl