Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2019

pkz451
15:27
pkz451
15:26
4975 578c
Reposted fromdarkanes darkanes viaultrafioletowa ultrafioletowa
pkz451
15:19
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
pkz451
15:16
5053 5d03
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viajustaperson justaperson
pkz451
15:16
8874 6e03 500
Reposted fromexistential existential viapomoor pomoor
pkz451
15:15
By lepiej poznać ludzi
wystarczy tylko raz
zrobić coś wbrew ich woli.
— Woody Allen
pkz451
15:15
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
pkz451
15:14
0215 456e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakobiety kobiety
pkz451
15:14

the-fault-in-our-youtubers:

the internet summed up in one gif set

Reposted fromapatia apatia viapomoor pomoor
pkz451
15:13
9357 4d1a 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viatomash tomash
pkz451
15:13
9748 3913 500
Reposted frommachinae machinae viatomash tomash
pkz451
15:10
0880 0caf 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viasargon sargon
pkz451
14:59
Dzieci nie wiedzą, czego potrzebują. Wiedzą tylko, na co mają ochotę. Kiedy zatem ich zachcianki stają się kryterium dla rodziców, ich właściwe potrzeby nie zostają zaspokojone.
— Jesper Juul
Reposted frommhsa mhsa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
pkz451
14:56
9923 f35d 500
Reposted frombearded bearded viatomash tomash
pkz451
14:55
9840 c4eb 500
Reposted fromapatia apatia viatomash tomash
pkz451
14:55
9718 6ec1
Reposted fromkogs kogs viaLukasYork LukasYork
pkz451
14:48
Mam prawo nie cenić niektórych obyczajów, zachowań, tak samo jak nie cenię ich u innych kultur. Nie uważam zarzynania baranów i kamienowania kobiet za kulturę równą mojej. I nie będę. Tak samo wielu zachowań, które są oparte na alkoholu, przemocy, prymitywizmie. Jestem neurotykiem, mam prawo żyć w swoim świecie.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
pkz451
14:47
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic viabigevilgrin00 bigevilgrin00
pkz451
14:45
7393 b164 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viajustaperson justaperson
pkz451
14:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl