Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

pkz451
10:35

Zapisz
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viablacksadcat blacksadcat
pkz451
10:34

Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą. 

— Magdalena Kordel
pkz451
10:34
2309 af04 500
Reposted fromMordulec Mordulec viagruetze gruetze
pkz451
10:33

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność. I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku. — Alan Watts 

http://poranny.soup.io/
Reposted fromperfectsense perfectsense viablacksadcat blacksadcat
pkz451
10:33
6065 2436
Reposted fromlaters laters viasistermorphine sistermorphine
pkz451
10:32
6882 7e4a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSoulPL SoulPL
pkz451
10:31
6114 a1ac 500
Reposted fromsavatage savatage viabisia bisia
pkz451
10:31
pkz451
10:30
6497 1e52 500
Reposted fromMtsen Mtsen viaCartman128 Cartman128
pkz451
10:29
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera, Nieśmiertelność
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viaalex0 alex0
pkz451
10:29
7414 74f3
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaalex0 alex0
pkz451
10:29
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
pkz451
10:28
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
pkz451
10:25

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
pkz451
10:25

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


— Adamczyk
pkz451
10:25
8237 bb6a
Reposted fromtichga tichga vianaich naich
10:25
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
pkz451
10:24
5021 f980 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaalex0 alex0
pkz451
10:23
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
pkz451
09:37
0213 d468 500
The Apartment.
Reposted fromPoranny Poranny viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl