Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2016

pkz451
10:40
Wstałem i poszedłem do łazienki. Nie miałem ochoty patrzeć w lustro, ale spojrzałem. Zobaczyłem na swojej twarzy przygnębienie i wyraz rezygnacji. Wielkie ciemne wory pod oczami. Pod małymi tchórzliwymi oczkami, jak u szczura, kurwa, schwytanego przez kota. Moja skóra wyglądała tak, jakby przestała się starać. Jakby była zdegustowana tym, że należy do mnie. Brwi zwisały mi na oczy, poskręcane, szalone; brwi szaleńca. Straszne. Wyglądałem obrzydliwie.
— Charles Bukowski "szmira"
pkz451
10:39
Pewnego dnia ktoś przytuli Cię tak bardzo mocno, że wszystko, co w Tobie połamane, wróci na swoje miejsce.
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viaszalony-virus szalony-virus
pkz451
10:38
5055 07eb
Reposted fromremeeember remeeember viaszalony-virus szalony-virus
pkz451
10:37
7756 4b94 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaszalony-virus szalony-virus
pkz451
10:34
8060 88db
Reposted fromyourjinx yourjinx viaszalony-virus szalony-virus

August 23 2016

pkz451
22:23
Na kogo chcesz wychować swoje dziecko? Na przebojowego chłopca, na grzeczną dziewczynkę? Na lekarza, prawnika, aktora? Na osobę z temperamentem, na osobę z pasją? Chciałbyś, żeby odziedziczył po Tobie talent, podzielał zainteresowania? Chcesz, żeby był pewny siebie, albo żeby była wrażliwa? A może ma być umysłem ścisłym albo muzykiem? Ma kochać psy czy koty?

August 22 2016

pkz451
12:02
Zarah Sultana
Text on bag reads as: "This text has no other purpose than to terrify those who are afraid of the Arabic language."
pkz451
12:02
8093 953d
Reposted fromKryptonite Kryptonite viahubik hubik
pkz451
11:57
4218 3bfd 500
Reposted fromkivlov kivlov viahubik hubik
pkz451
11:57
8327 4ce1 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viahubik hubik
pkz451
11:51
8648 7947
Reposted fromBraveman Braveman viabixXxn bixXxn
pkz451
11:51
7993 f497 500
Reposted frompablafiorella pablafiorella viabixXxn bixXxn
pkz451
11:49
0805 c416
pkz451
11:48
9152 b775 500
Reposted fromcontroversial controversial viacoffee coffee
pkz451
11:48
1214 cda4 500
Reposted fromdjahnee djahnee viaechoes echoes
pkz451
11:45
7451 4af3 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaechoes echoes
pkz451
11:45
pkz451
11:44
7977 7c76
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viaechoes echoes
pkz451
11:32
pkz451
11:01
5824 7ac0 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaechoes echoes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl