Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

pkz451
23:11
4243 c289 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viajotcce jotcce
pkz451
23:11
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew vialiliowadusza liliowadusza
pkz451
23:11
7412 df65
Reposted fromlsm lsm viastraycat straycat
pkz451
23:10
8480 fadb 500
...
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaguerriera guerriera
pkz451
23:10
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours vialiliowadusza liliowadusza
pkz451
23:10
4312 987e 500
Reposted fromtfu tfu viastraycat straycat
pkz451
23:10
9353 dd51
Reposted fromtichga tichga viajunicorn junicorn
pkz451
23:09
5171 1014 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaFlau Flau
pkz451
23:09
Szczęście polega na zdobywaniu tego, na co od dawna się czekało.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
pkz451
23:09
5416 7602 500
Reposted fromTenSigis TenSigis viastraycat straycat
pkz451
23:08
4687 573d 500
pkz451
23:08
0730 02f9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajunicorn junicorn
pkz451
23:06
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viapoppyseed poppyseed
pkz451
23:06
Milczenie u faceta oznacza, że to koniec, ale Ci jeszcze nie powiedział.
— Shameless
Reposted fromnikotyna nikotyna viaguerriera guerriera
pkz451
23:06
Nie ma gorszej samotności, niż związek z niewłaściwym mężczyzną.
— Anna Davis
Reposted frompamietaj pamietaj viapoppyseed poppyseed
pkz451
23:06
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viapoppyseed poppyseed
pkz451
22:30
pkz451
22:30
8810 cacb
Reposted fromShamble Shamble viapoppyseed poppyseed
pkz451
22:29
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.
Reposted fromnezavisan nezavisan viapoppyseed poppyseed
pkz451
22:29
7524 7a04
Reposted frompiehus piehus viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl