Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

pkz451
07:03
2308 7e4f
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes
pkz451
07:03
2312 92b2 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes
pkz451
07:02
Reposted fromFlau Flau
pkz451
06:58
2393 18ad
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
pkz451
06:55
2468 2c2c 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
pkz451
06:55
Jest miłość mądra, która dokonuje rozsądnego wyboru. Na podstawie takiego uczucia powinno się dobierać współmałżonka. Istnieje też inna miłość, która nie ma nic wspólnego z mądrością, przypomina raczej opętanie. I właśnie ją, tę drugą, wszyscy tak naprawdę cenią. Nikt nie chce, żeby go w życiu ominęła.
— Alice Munro, Księżyce Jowisza
Reposted fromkitana kitana
pkz451
06:53
Reposted fromFlau Flau
pkz451
06:33
2705 01a5 500
Reposted fromSzatanSloneczko SzatanSloneczko
pkz451
06:32
Reposted fromFlau Flau
pkz451
06:27
2968 b6c0
Reposted fromInnominate Innominate
pkz451
06:26
2987 7aeb 500
To ja teraz, chociaż nie. To ja przez całe moje życie.
Reposted fromInnominate Innominate
pkz451
06:26
3007 c2d2
Reposted fromintotheblack intotheblack
pkz451
06:24
3055 6fe7 500
mam przejebane.

===================
Sama ze sobą robię to max 2 razy w miesiącu i więcej nie potrzebuje widocznie. Brzydzi mnie. Pół roku było nieczynne. Więc czemu tyle tego w moim życiu jest. Może głupi żart N. o kastracji wcale nie był taki głupi.
On potrzebuje pomocy by wyjść z nieszczęścia.
Reposted fromdjLangley djLangley
pkz451
06:22
(...) czy może być coś cudowniejszego jak objęcie po prostu osoby, którą się kocha, przytulenie się do niej, ucałowanie samych oczu - nie mówiąc już o innych rzeczach. Nawet gdyby to miało trwać krótko, to już jest tyle - chociażby ten pocałunek, kiedy Ci przynosiła płatki owsiane - miłość z wzajemnością, to musi być cudowne, ja o tym nic prawie nie wiem (...).
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromifyouleave ifyouleave
pkz451
06:21
Coraz śmielej wtulasz się.
I coraz śmielej szepczesz.
— Medellin
Reposted fromspokodama spokodama
pkz451
06:21
3127 faca 500
Reposted fromgreywolf greywolf
pkz451
06:20
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
pkz451
06:14
Tego dnia odkryłam straszną rzecz: z powodu jednego jedynego słowa można sobie zmarnować całe życie. Przy czym trzeba dodać, że nie było to pierwsze lepsze słowo; było to słowo "nie", słowo śmierci, zawalenie się całego świata.
— A. Nothomb, Biografia głodu.
Reposted fromherbatkowa herbatkowa
pkz451
06:14
Czytałam, bo chciałam, żeby mnie podziwiano. Czytałam i odkrywałam, że mnie samą ogarnia podziw. Podziwianie było zajęciem cudownym, od którego mrowiło w dłoniach i łatwiej się oddychało. Lektura była najlepszym polem podziwiania. Zaczęłam dużo czytać, żeby móc często podziwiać.
— A. Nothomb, Biografia głodu.
Reposted fromherbatkowa herbatkowa
pkz451
06:13
3431 3f86
Reposted fromtgs tgs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl