Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

pkz451
17:51
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...)
pkz451
17:47
0337 f5c4
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viajuhudora juhudora
00:40
7066 66e0 500
Reposted fromlilimor lilimor viajankomuzyk jankomuzyk
00:39
8303 3235
Reposted fromAmericanlover Americanlover
pkz451
00:37
pkz451
00:37
3205 5504
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaolakocie olakocie
pkz451
00:36
Każdy z nas jest miłością czyjegoś życia.
— Andrew Sean Greer
00:36
8301 391b
Reposted fromAmericanlover Americanlover
00:33
8296 1b12
Reposted fromAmericanlover Americanlover
00:29
9394 0ac9 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaawaken awaken
pkz451
00:29
5601 90bd 500
Reposted frommeem meem
pkz451
00:29

gringophobia:

so… i accidentally cared for 2 minutes and now i’m gonna be sad for at least three weeks lmfao

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pkz451
00:28
5607 417b 500
Reposted frommeem meem
00:28
2760 4c0f 500
Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viaikari ikari
pkz451
00:28
8347 895a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawaken awaken
pkz451
00:28
Zamieniam się w głód
Twych rąk, twych ust
Zamieniam się w obłęd
Zmysłów krzyk
A każda cząstka mnie
Utkana z próśb
I pragnienia
Byś tu obok był
— 4 rano
pkz451
00:27
9120 85cb
Reposted fromzglowawchmurach zglowawchmurach viapalina palina
pkz451
00:24
4794 fc46 500
Juan Reptor
Reposted fromNajada Najada viaAmericanlover Americanlover
pkz451
00:23

cullenrutherford:

when you’re watching a movie and u recognize one of the actors in it from somewhere but u haven’t watched any of the movies or shows listed on their imdb

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pkz451
00:15
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo to, obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl