Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

pkz451
21:58
21:58
1948 68a0 500

ghostlydarumon:

skrillbug:

luv my neighbors :~)

BEST GIFT EVER! 

Reposted fromovariesoftime ovariesoftime viacomics comics

June 14 2015

pkz451
18:48
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viakatt katt
pkz451
18:47
4377 56e8 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaheks heks
pkz451
18:47
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaadamklimowski adamklimowski
18:46
pkz451
17:39
5185 ea73 500
That '70s Show S08E05
pkz451
17:39
1220 613c
Reposted fromNeutrum Neutrum viamems mems
pkz451
17:39
0394 ce3d 500
Reposted fromrol rol viaheks heks
pkz451
17:35
 A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle. 
— Czyli jeszcze prawdziwi faceci nie wyginęli
Reposted fromemptyspacess emptyspacess viaheks heks
pkz451
17:34
3386 64fd 500
Reposted fromfungi fungi viacg44 cg44
pkz451
17:34
6939 5c3d
Reposted fromdroID242 droID242 viajnna jnna
pkz451
17:32
  • me: wow I'm fat
  • me: maybe I look ok
  • me: I AM PERFECT THE WAY I AM
  • me: I'm fucking disgusting I'm losing weight now
  • me: I am more than just my weight!
  • me: who the fuck cares about anything
  • me: I AM SO FAT.
  • me: idk curves are beautiful i am beautiful
  • me: i hate myself
pkz451
17:31
3384 7e2b 500
Reposted fromfungi fungi vialugola lugola
pkz451
17:31
Reposted frompl pl viaantyneutrino antyneutrino
pkz451
17:30
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
pkz451
17:29
pkz451
17:29
0376 5aa9 500
Reposted fromsfm sfm viaantyneutrino antyneutrino
pkz451
17:28
3368 7b38 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viakerio kerio
pkz451
17:27
ptaku mojego serca  nie smuć się  nakarmię cię ziarnem radości  rozbłyśniesz  
ptaku mojego serca nie płacz nakarmię cię ziarnem tkliwości  fruniesz   
ptaku mojego serca z opuszczonymi skrzydłami  nie szarp się  nakarmię cię ziarnem śmierci  zaśniesz
— Halina Poświatowska.
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl