Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2016

pkz451
15:17
Patrzę na chłopców teraz i jestem przerażona. Nie chodzi nawet o to, jak przedmiotowo traktują swoje rówieśniczki – przedmiotowość działa tu w dwie strony. Wydaje mi się, że ich koleżanki stają się bardziej męskie od nich. 

LITTLE BIG THING BLOG

October 20 2016

pkz451
15:37
8432 6a44
how to disappear completly.
Reposted fromrol rol viapannaklio pannaklio

October 16 2016

pkz451
09:50
Halloween już za dwa tygodnie. Jeśli wyprawiacie u siebie z tej okazji imprezę i nie macie pomysłu, co ciekawego zaoferować gościom do picia – spróbujcie tych przepisów.

September 30 2016

pkz451
14:04
2764 5864
Reposted fromrol rol viasoadysta soadysta
pkz451
14:02
5551 20d8
Reposted fromfungi fungi viasoadysta soadysta
pkz451
14:01
4515 239d
teraz.
Reposted fromheroinee heroinee viasoadysta soadysta
pkz451
14:01
Reposted frompjoter pjoter viaechoes echoes
14:00
pkz451
14:00
pkz451
14:00
pkz451
13:59
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasoadysta soadysta
pkz451
13:59
2109 fbc8
Reposted fromstroschek stroschek viaechoes echoes
pkz451
13:37
5468 ee63
Reposted fromfungi fungi viaratek ratek
pkz451
13:36
Reposted frompjoter pjoter viasoadysta soadysta
pkz451
13:36
8105 a46b 500
Reposted fromfungi fungi viasoadysta soadysta
pkz451
13:36
9415 1e02 500
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viasoadysta soadysta
13:35
1976 7811 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapannaklio pannaklio
pkz451
12:26
Blogerki i przedsiębiorcze kobiety piszą miliony poradników, jak z każdego dnia wyciągnąć każdą sekundę. Żeby nic przypadkiem nie zmarnować.
A ja uwielbiam marnować czas.

LITTLE BIG THING BLOG

September 27 2016

pkz451
14:23
9658 a0a2 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viasoadysta soadysta
pkz451
14:22
7635 368f 500
Reposted fromdafil dafil viasoadysta soadysta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl